نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور
در آموزش “…

کاری که در زمان اول به ذهن کاربران عزیز میرسد این است که همه ی اشیاء را انتخاب کنیم و آنها را از گروه خارج نماییم و سپس کار خود را بر شی مورد نظر انجام دهیم و مجدد گروه اشیاء خود را تشکیل دهیم ، اما این کار بسیار زمانبر میباشد و در مواقعی خارج از حوصله ی بعضی از کاربران میباشد و همچنین در مواردی که گروه اشیاء ما بزرگ میباشد احتمال دارد دقت کار ما کمتر از سری قبل شده باشد به دلیل پیچدگی کار و برای همین قسمتی از اشیاء را یادمان برود که در گروه اشیاء خود قرار دهیم.

در این مواقع کاربر باید از وضعیت ایزوله شدن و یا جدا شدن از مابقی طراحی استفاده نماید.استفاده از حالت ایزوله بسیار راحت میباشد زیرا هیچ ابزار خاصی ندارد و برای ایزوله سازی ما از همان ابزار انتخاب Selection Tool استفاده مینماییم.

نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور 1

ما در حالت عادی برای انتخاب کردن یک شی و یا یک گروه از اشیاء بر روی آن ها یک کلیک میکنیم تا آنها به انتخاب در آیند ، اما برای ایزوله کردن فقط کافیست که بر روی گروه اشیاء خود دابل کلیک نمایید سپس مشاهده خواهید کرد که فقط گروه اشیاء شما انتخاب میشود و مابقی شی ها در سند شما به اصطلاحا خاکستری (Gray) میشود.

در حالت عادی سند من بدین صورت است.

نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور 2

اما با انتخاب گروه اشیاء موجود در سندم مشاهده میکنید که رنگ مابقی قسمت ها خاکستری میشود و فقط گروه من قابل تغییر میباشد.

نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور 3

با هر بار دابل کلیک کردن بر روی گروه اشیاء ساخته شده یک گروه از گروهای ساخته شده ام خاکستری میشود و غیر قابل تغییر میشود.به همین ترتیب من میتوانم پیش بروم تا به اولین گروه ساخته شده ام در گروه اشیاء برسم و اگر به بالای صفحه در هنگام دابل کلیک کردن توجه نمایید مشاهده میکنید که چند گروه از شیاء را شما رد کرده اید.

نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور 4

فقط توجه داشته باشید که یک گروه اشیاء حتما نباید شامل یک گروه باشد ، احتمال دارد کاربر دو شی را در یک گروه قرار دهد و سپس گروهی که تشکیل داده است را با یک گروه پنج شی دیگر گروه کند و به همین ترتیب چند گروه را در گروه درست نماید.درست است زمانی که شما بر روی گروه اشیاء کلیک مینمایید یک گروه را مشاهده میکنید اما با ایزوله کردن و جداسازی میتوانید گروه های کوچک سازنده ی گروه اصلی را مشاهده نمایید.

بدین ترتیب شما میتوانید با استفاده از ایزوله کردن به گروهای دیگر در گروه اشیاء ساخته شده ی خود دست پیدا نمایید و تغییرات مورد نظر خود را در آنها اعمال نمایید.برای خارج شدن از وضعیت ایزوله هم شما میتوانید پس از انجام دادن تغییرات خود ، فلش بالای تصویر سمت چپ را کلیک نمایید تا یک به یک مراحلی را که پیش رفته اید برگردید و سند شما به حالت عادی برگردد.

نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور 5

نحوه استفاده کردن از وضیعت ایزوله یا جداسازی در ایلاسترتور 6

Related Posts
  • انعکاس دادن به یک شی در برنامه ایلاسترتور
  • تغییر شکل دادن اشیاء در ایلاسترتور
  • چرخاندن اشیاء در برنامه ایلاسترتور
  • تغییر اندازه اشیاء در ایلاسترتور
  • انتخاب کردن گروهی اشیاء در ایلاسترتور
  • آشنایی با ابزار انتخاب کمند در ایلاسترتور
  • کار با ابزار انتخاب عصای جادویی در ایلاسترتور
  • معرفی چند ابزار انتخاب در ایلاسترتور
  • اعمال تنظیمات اولیه برای ابزارهای انتخاب در ایلاسترتور