بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در رسانه ملی باید منافع خیر و رشد مردم منظور شود، گفت: باید در مقابل ناتوی فرهنگی هوشیار عمل کنیم.