وزیر بهداشت از مفاد تفاهم نامه ایران و پاکستان از جمله مبارزه با بیماری‌های واگیردار و افزایش صادرات دارو خبر داد.