بر اساس مشاهده کارمندان تیتز اس اس (titrss)

مطلب قبلی

واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار

ناکامی­ها و تضادهای زندگی، موجب آشفتگی انسان می­گردد و ساختار شخصیتی «من» (ego) را
مختل می­کند. در چنین شرایطی، سیستم‌های دفاع روانی فعال می­شود تا با از بین بردن اضطراب و تشویشی که «من» را تهدید کرده است، آرامش را دوباره به انسان برگرداند. «سید قطب» و «شهریار» نیز، به علت عوامل مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و…، در زندگی خویش دچار اضطراب و هیجان‌های نامطلوب گشته­اند. از آنجا که اشعار این دو شاعر، بازتاب روان و احساس­های آنها است، مکانیزم­های دفاع روانی که برای مقابله با اضطراب از آن استفاده کرده­اند، در شعرشان نیز نمود
یافته است. جستار کنونی با روش توصیفی ـ تحلیلی، و با مراجعه به کتاب­های مختلف روانشناسی،
به واکاوی اشعار «سید­قطب» و دیوان ترکی «شهریار» از دیدگاه روانشناختی پرداخته است. در مضامین مشترک این دو شاعر همچون دوران کودکی، رثاء و پیری، ساز و کارهای دفاعی مختلفی مانند «بازگشت زمانی»، «همانند­سازی»، «جداسازی»، «هنجار­سازی» و… به کار رفته است.

تهیه شده توسط تیم تیتز اس اس (titrss)

منبع/resource

Related Posts
  • Personality Psychology for Organizational Researchers
  • counseling and Psychotherapy theoriesin context and practice no.2
  • It was ‘IRRESPONSIBLE’ to allow British public to vote on Brexit, says Richard Dawkins
  • ‘We’ll BEAT you!’ EU in unbelievable goading of Trump as it encourages US V EU trade war