مدیرعامل بنیاد توسعه و عمران موقوفات از وجود ۳ هزار و ۲۳۰ هکتار رقبه کشاورزی در سراسر کشور با تولید گیاهان دارویی، زراعت، علوفه دام، پسته و باغات با اشتغال مستقیم ۱۲۰۰ نفر خبرداد.
به گزارش بازارکار احمد ظریف در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در حاشیه برگزاری همایش جایگاه کشاورزی دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی، بهره برداری پایدار و اقتصادی موقوفات کشاورزی گفت: وظیفه اصلی عمران، آبادانی و توسعه موقوفات کل کشور بر عهده بنیاد توسعه و عمران موقوفات است.
وی افزود: موقوفات امانت در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه هستند چرا که واقفین در سالیان مختلف با نیت های متفاوت آنها را وقف کرده و لازم است ما از آنها حفاظت کرده و با سرمایه گذاری لازم آنها را احیا کنیم.
مدیرعامل بنیاد توسعه و عمران موقوفات تصریح کرد: عمده موقوفات عمرانی، معدنی و کشاورزی است اما زمین و آب پتانسیل عمده موقوفات کشاورزی است.
مدیرعامل بنیاد توسعه و عمران موقوفات از وجود ۳ هزار و ۲۳۰ هکتار رقبه کشاورزی در سراسر کشور با تولید گیاهان دارویی، زراعت، علوفه دام، پسته و باغات با اشتغال مستقیم ۱۲۰۰ نفر …