کولیوند گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۷۸ حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران ثبت شد که در پی این حوادث ۲۶۹ نفر مصدوم شدند.