در آموزش قبلی…

ویرایش Motion Tween های ایجاد شده در Adobe Flash 1

 

۲. در این مرحله باید نقطه آخر شئی را انتخاب کنید . به جای این که play hed را بر روی frame آخر قرار دهید این بار بر روی frame وسط قرار دهید (به عنوان مثال اگر ۲۴ frame داریم play hed را بر روی frame 12 قرار دهید ) و سپس نقطه پایانی شئی را انتخاب کنید.

ویرایش Motion Tween های ایجاد شده در Adobe Flash 2

 

۳. حالا اگر فایل را اجرا کنید مشاهده خواهید کرد که شئی در آخر کار مکث کوچکی میکند این مکث به علت farme های آخر است که خالی میباشد . حالا قصد داریم که شئی در آخر کار مکث نکند بلکه به صوت رفت و برگشتی حرکت کند . برای اعمال این کار کافیست بر روی frame آخر کلیک کنید و شئی را به محل ابتدایی خود باز گردانید.

ویرایش Motion Tween های ایجاد شده در Adobe Flash 3

 

۴.پس از انجام کار بالا دو keyframe ایجاد میشود . البته میتوانید مسیر حرکتی keyframe دوم را به طور دلخواه انتخاب کنید.

حالا اگر فایل مورد نظر را اجرا کنید مشاهده خواهید کرد که شئی به صورت رفت و برگشتی حرکت میکند .

گاهی اوقات شما نیاز دارید زمان نمایش motion  tween را جلو تر یا عقب تر از چیزی که هست قرار دهید (یعنی زمان نمایش شئی ای که motion  tween بر روی آن اعمال شده است ). برای انجام این کار کافیست بر روی محدوده آبی رنگ motion  tween کلیک کنید و به سمت frame مورد نظر درگ کنید مانند شکل .

ویرایش Motion Tween های ایجاد شده در Adobe Flash 4

 

۵. در تصویر بالا بنده ابتدا یmotion  tween را در frame 25 قرار دادم . اگر فایل را اجرا کنید مشاهده خواهید کرد که شئی تازه از frame 25 نمایش داده میشود و سپس حرکت خود را آغاز میکند.

 

Related Posts
  • runtime ik در فلش
  • تولید ik motion ها با ابزار bine در Adobe Flash
  • Shape Tween ها در Adobe Flash
  • ویرایش Frame ها در Adobe Flash
  • استفاده از Motion Preset ها در Adobe Flash
  • استفاده از سمبل های گرافیکی و movie clip ها در انیمیشن ها
  • تایم لاین های تو در تو در نرم افزار Adobe Flash
  • کپی و معکوس کردن Motion Tween ها در Adobe Flash
  • اعمال Motion Tween در فضای سه بعدی Adobe Flash