یکی دیگر از قهرمانان ژیمناستیک آمریکا در المپیک‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶، اعتراف کرد که توسط دکتر سابق تیم مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.