در ادامه مباحث…

 

1 چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport

2 چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport

 دکمه ی اول کارایی مشابه با Zoom Extents (که در آموزش قبلی توضیح داده شد) دارد. با این تفاوت که این عمل را برروی همه ی viewport ها انجام خواهد داد و نه فقط بر روی vewport انتخاب شده. مثلا در تصاویر زیر ابتدا هر viewport فاصله¬ی زیاد یا کمی از اجسام دارد. بعد از کلیک بر روی این گزینه درصد بزرگنمایی تمام viewport ها به گونه ای تنظیم خواهد شد که تمام اجسام به طور کامل در آن ها نمایان باشند:

3 چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport

4 چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport

5 چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport

دکمه بعدی Zoom Extents All Selected می باشد که کارایی مشابه با Zoom Extents Selected (که در آموزش قبلی توضیح داده شد) دارد. با این تفاوت که این عمل را برروی همه ی viewport ها انجام خواهد داد و نه فقط بر روی vewport انتخاب شده. مثلا در تصاویر زیر ابتدا شیء قوری در هر viewport بزرگنمایی متفاوتی دارد و در هیچ کدام به طور کامل در viewpanel قابل مشاهده نیست. پس از انتخاب این گزینه شیء قوری در تمام viewpanel ها به حدی بزرگنمایی می شود که به طور کامل در viewpanel قابل مشاهده باشد:

6 چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport

7 چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport

8 چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport

یکی از گزینه های کاربردی نرم افزار ۳Ds Max ، Maximize Viewport Toggle می باشد. شما اغلب در طراحی قصد دارید فقط برروی یکی از viewport ها تمرکز کنید و یا شاید قصد داشته باشید یک viewport را به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید. در این گونه موارد viewport مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی این دکمه کلیک نمایید. مشاهده می کنید که viewport انتخاب شده به صورت تمام صفحه نمایش داده خواهد شد:

9 چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport

10 چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport

11 چند قابلیت دیگر برای کنترل viewport

Related Posts
  • آموزش غیر فعال کردن viewport در ۳D Max
  • تنظیمات اولیه ی رندر کردن (Rendering) در ۳D MAX
  • طرح بندی viewport درنرم افزار ۳D Max
  • کاربرد ابزار steering wheels در ۳D MAX
  • انواع zoom در Vewports – آموزش ۳ds Max
  • آموزش نوار Main Toolbar نرم افزار ۳Ds Max
  • آشنایی با محیط نرم افزار ۳ds Max
  • آموزش تصویری نصب Autodesk 3ds Max 2014