۴۰ تن اقلام دارویی سازمان جهانی بهداشت در فرودگاه کرمانشاه تخلیه و برای مناطق زلزله زده بارگیری شد