کمیته امداد استان تهران ۳۱۳ خانه برای زلزله زدگان کرمانشاه می‌سازد