حناچی گفت: دومین نشست آشنایی با چشم‌انداز ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری‌های علمی و پژوهشی صبح امروز فعالیت خود را آغاز کرد.