سخنگوی ناجا با بیان اینکه تولید مواد مخدر در کشور افغانستان حدود دو برابر شده است، گفت: بیش از ۸۰ درصد مواد مخدر در مبادی ورودی در شرق کشور منهدم و از بین می‌رود.