رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: نهم آذر آخرین مهلت ثبت‌نام در آزمون توانمندسازی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی است.