رقابت‌های تکواندو انتخابی گرنداسلم برای تعیین سه سهمیه هر وزن از پنجشنبه هفته جاری در چین آغاز می شود.