حسن روحانی رئیس‌جمهور سه‌شنبه شب بصورت زنده به مردم گزارش ۱۰۰ روزه می‌دهد.