بندرعباس - معاون آبزی‌پروری شیلات هرمزگان با توجه به کاهش دما در استان از پرورش‌دهندگان میگو خواست جهت جلوگیری از سرمازدگی میگوی پرورشی خود را برداشت کنند.