بشاگرد - سرپرست صنعت، معدن و تجارت بشاگرد گفت: برای احیای هنر فرش بافی در شهرستان بشاگرد ۷۵۰ نفر کار آموز آموزش فرش بافی دیده اند.