پدال نیوز: دریفت یک تکنیک نمایشی است که در اکنون در مسابقات اتومبیل رانی یک رشته تخصصی محسوب می شود. به گزارش پدال نیوز، دریفت یک تکنیک نمایشی است که در اکنون در مسابقات اتومبیل رانی یک رشته تخصصی محسوب می شود. در این تکنیک راننده با استفاده از مهارت خود، نیروی کشش را در چرخ های عقب و یا هر چهار چرخ کاهش می دهد و باعث لیز خوردن لاستیک خودرو بر روی جاده می شود. دریفت کشیدن یک مهارت تخصصی است و راننده باید توانایی کنترل و هدایت صحیح خودرو را در زمان دریفت زدن در سر پیچ ها داشته باشد، در غیر این صورت ممکن است به خود و اتومبیل، آسیب های جدی وارد کند. بر اساس استاندارد های تعیین شده برای دریفت کشیدن، این تکنیک فقط بر روی آسفالت قابل انجام است، در غیر این صورت دریفت به صورت صحیح انجام نمی پذیرد. اولین بار تکنیک دریفت کشیدن در سال ۱۹۷۰ در ژاپن ابداع شد و با برگزاری مسابقات دریفت به صورت محلی، این تکنیک روز به روز بین عاشقان اتومبیل ها محبوب تر شد. تا سال ها هیچ مسابقه رسمی در خصوص تکنیک دریفت کشیدن برگذار نشده بود تا در نهایت در سال ۲۰۱۶ در زادگاه این تکنیک تخصصی یعنی ژاپن برای اولین ...