بندرعباس - اعضای هیئت رئیسه دوره پنجم شورای اسلامی استان هرمزگان مشخص شدند.