پدال نیوز: کلاچ خودرو قسمتی از گیربکس آن و یکی از اصلی ترین سامانه های داخلی اتومبیل به شمار می رود. به گزارش پدال نیوز، کلاچ خودرو قسمتی از گیربکس آن و یکی از اصلی ترین سامانه های داخلی اتومبیل به شمار می رود. اگر بخواهیم وظیفه اصلی کلاچ را بررسی کنیم، می توانیم اینطور بگوییم که کلاچ وسیله ای است برای تنظیم میزان انتقال نیرو از موتور به چرخ ها که نیرو را با توجه به ضریب دنده بین چرخ های خودرو تقسیم می کند. در خودرو هایی که از گیربکس دستی بهره می برند، راننده با فشردن پدال کلاچ در واقع انتقال نیرو را از موتور به گیربکس قطع می کند و همین امر باعث می شود راننده بتواند ضریب دنده خودرو را تغییر دهد و میزان نیروی منتقل شده به چرخ ها را کم یا زیاد کند. انواع کلاچ رابشناسید بر اساس نوع گیربکس و سیستم انتقال نیرو، کلاچ ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند. کلاچ بدون لغزش: این نوع کلاچ ها معمول ترین نوع کلاچ است که در خودرو های شهری از آن استفاده می شود. کلاچ های بدون لغزش به دو حالت "کاملا درگیر" و "خلاصی" در سیستم گیربکس قرار می گیرند و همانطور که از نام این نوه کلاچ معلوم است، ...