حسن میرزا آقابیک پیشکسوت تیم ملی بسکتبال امروز برای حضور در انتخابات فدراسیون بسکتبال ثبت نام کرد.