بندرعباس - نمایش های عروسکی در دومین روز از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و نمایش های عروسکی رضوی در هرمزگان به روی صحنه رفت.