بندرعباس - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: حفظ تالار مرکزی بندرعباس در دستور کار استان و نمایندگان قرار دارد.