معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: خبری از مفقود شدن ۶۱ میلیارد تومان از دارایی‌های باشگاه پرسپولیس ندارم، اما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.