لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا رکورد گرد مولر را در زدن گل تکرار کرد.