کارکرد بهینه سیستم های حمل و نقل شهری، وابسته به وجود زیرساخت های لازم، قرارگیری مناسب اجزاء مختلف این سیستم و هماهنگی این اجزاء با یکدیگر است و مقوله پارکینگ به عنوان یکی از مهمترین عناصر حمل و نقل شهری، نقشی حیاتی در این میان دارد. پارکینگ، یکی از سه عنصر اصلی حمل و نقل شهری است و کنترل صحیح آن جزء لازمه های مدیریت ترافیکی شهر ها به حساب می آید. یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر کلانشهر ها مشکل کمبود محل پارک وسایل نقلیه است به صورتی که زمینه ساز به وجود آمدن بخش مهمی از مشکلات دیگر مانند آلودگی هوا، آلودگی های صوتی و همچنین باعث اتلاف وقت و هزینه شهروندان می باشد. تعادل میان جمعیت و سرانه پارکینگ در شهر ها، مکان یابی نامناسب و عدم توزیع منطقی پارکینگ ها در سطح شهر، باعث به وجود آمدن پارک های حاشیه خیابانی، توقف های دوبل و سرگردانی اتومبیل ها برای پیدا کردن محل پارک و در نتیجه سبب ایجاد اختلال در رفت آمد و ایجاد ترافیک می گردد. امروزه مشکل کمبود پارکینگ های در دسترس، معضلی بین المللی به حساب می آید که عدم توازن میان سرعت توسعه صنعت خودرو سازی و افزایش تقاضای استفاده از اتومبیل ...