سرمربی تیم پرسپولیس برای تمدید قراردادش با این تیم شرط گذاشت.