بندرعباس - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان دستیابی به هدفگذاری تولید ۱۰ میلیون تن فولاد خام در استان را مستلزم پیش بینی الزامات مورد نیاز طرحها و واحدهای مستقر در زنجیره فولاد دانست.