بندرعباس -رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان با اشاره به اینکه موضوع تصادفات موتور سیکلت در هرمزگان بسیار جدی است، از ۳برابر شدن تصادفات موتورسیکلت دراستان نسبت به میانگین کل کشور خبر داد.