بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: هرمزگان نماد وحدت در ایران اسلامی است.