تیم ملی فوتبال برای برگزاری دیدارهای دوستانه مقابل رقیبانش به بودجه ای در حدود 3.5میلیارد تومان نیاز دارد.