رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان گفت: فیفا در مورد لغو یا تعلیق محرومیت نقل و انتقالاتی پرسپولیس تصمیم می گیرد و این موضوع ارتباطی به توافق دو باشگاه ندارد.