باشگاه ذوب آهن پیشنهاد رسمی خود را به باشگاه استقلال برای جذب شهباززاده ارائه کرد.