بندرعباس - فرمانده مرزبانی هرمزگان از پیگیری طرح همسان سازی رنگ شناورهای کشور با هدف تسهیل در شناسایی آنها خبر داد.