از بین بردن کدری چراغ خودرو از بین بردن کدری چراغ ، کدر شدن چراغ های اتومبیل تاثیر بسیار زیادی در ظاهر خودرو دارد و خودروهای با چراغ های تمیز و شفاف بسیار زیباتر و خوش جلوه تر از همان خودرو با چراغ های کدر هستند. اگر خودروی شما به کدری چراغ های دچار شده است نگران نباشید! در این مطلب به شما آموزش خواهیم داد تا به راحتی چراغ هایتان را به حالت اول بازگردانید. کدری چراغ خودرو ها یک امر عادی است و در همه اتومبیل ها امکان این وجود دارد که چراغ های جلو دچار کدری و ماتی شوند. معمولا چراغ اتومبیل ها پس مدتی استفاده از آن ها دچار کدری می شوند؛ کدری و ماتی بوجود آمده بر روی چراغ جلو خودرو ها، معمولا به دلیل برخورد ذرات معلق در هوا با طلق یا شیشه چراغ جلو اتومبیل ها است، البته تابش مستقیم نور خورشید بی تقصیر نیست و در بسیاری از موارد باعث ماتی چراغ جلو خودرو ها می شود. ماتی و کدری بوجود آمده بر بر روی طلق پوششی چراغ جلو اتومبیل ها، باعث جلوگیری از عبور نور آن ها می شود و همچنین بر روی وضعیت ظاهری خودرو تاثیر منفی دارد. وسایل مورد نیاز برای رفع ماتی چراغ اتومبیل فرایند و عملیات رفع کدری چراغ ...