ارتش لبنان ۱۹ نفر از عناصر یک گروهک تروریستی وابسته به داعش را دستگیر کرد.