رسانه های خبری از حادثه وقوع یک انفجار مهیب در کابل خبر می دهند.