سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: پست برق در طبقه منفی یکم پاساژ پروانه در خیابان جمهوری دچار حادثه شد.