مهاجم تاتنهام اعتراف کرد که این تیم فقط با کسب جام می‌تواند پیشرفت کند و بهتر شود.