رئیس سازمان میراث فرهنگی در چهار نامه جداگانه به استاندار قم مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی در این استان را به او ابلاغ کرد