هرگونه بهره برداری غیر قانونی و بدون مجوز در راستای استفاده از نشان و نام باشگاه پرسپولیس تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت