رئیس جمهور گینه کوناکری و رئیس دوره ای اتحادیه آفریقا در واکنش به استعفای رابرت موگابه از قدرت در زیمبابوه اعلام کرد: انتخابات جدید در...