کم خونی در میان زنان شایع تر است و برخی زنان برای اینکه دچار اضافه وزن نشوند معمولا رژیم غذایی شان حاوی آهن نیست .مواد غذایی سرشار از آهن را بشناسید.