تصویری از رهبر انقلاب در حین بازدید از مناطق زلزله زده مورد توجه ویژه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.