رهبر معظم انقلاب اسلامی، پس از حادثه زلزله غرب کشور خود را به زلزله زدگان رساندند و رابطه نزدیک قلبی خود با مردم را بار دیگر به تصویر کشیدند.