در شصتمین روز از فصل پاییز گرد و خاک هوای اهواز را فرا گرفت.