دانشنامه کارشناسی مریم میرزاخانی به والدینش اهدا شد