نویسنده کتاب رکاب‌زنان در پی شمس گفت: این کتاب سفرنامه‌ای عرفانی است که خاطرات سفر زمینی با دوچرخه از تبریز به قونیه و دمشق در سال بزرگداشت مولانا بدان افزوده شده است.