نخست‎وزیر مستعفی لبنان ضمن اعلام زمان حضورش در بیروت گفت: خواستار بی طرفی لبنان در درگیری‌های منطقه‌ای هستم.